U Šťávů 24.3.2011

31.03.2011 17:44

 

Přišel jsem si zase jednou zablicat a v hospodě už seděli René, Gustav a pan Kejduš. Gustav vytáhl šachy a začaly se rozebírat nedělní zápasy s Durasem. Varianta střídala variantu a já si uvědomil, že spousta těchto kombinací mě při zápasech, které jsem sledoval, ani nenapadla a napadnout nemohla, protože mé myšlenky jdou většinou jiným směrem. Takže poznámky o kibicích (viz. „ Ještě jednou k zápasu s Durasem C“) byly na místě. Rozbor partií probíhal dle všech zásad, jeden tah provádělo současně „šest“ rukou a za chvíli nebylo jasné, zda-li táhne bílý, nebo černý a zda se vůbec ještě jedná o původní výchozí pozici. Tak jsme s Jurou Janotou dali ještě jednu před turnajovou blicku.

Když už jsem u těch kibiců, tak se podívejme, co to slovo vlastně znamená? Prvotní význam známe všichni, neboť kibice máme obzvláště všichni rádi, když  –My- zrovna hrajeme. Sotva přestaneme hrát, obratem se kibici stáváme. Slovník cizích slov uvádí pod pojmem kibic: „Je to ten, kdo zasahuje nežádoucně svými připomínkami do nějaké činnosti, ale sám se jí aktivně nezúčastňuje“. Myslím, že výstižněji to není možné popsat. Ale dál. Slovo kibic samo o sobě je evidentně cizího původu už jenom proto, že se po souhlásce k píšeme samohlásku i, neboť čeština přejímá v cizích slovech  i nebo y podle gramatiky toho jazyka ,ze kterého slovo pochází. Všichni víme, že v Čechách a na Moravě se v minulosti nemluvilo pouze česky, ale také německy a i jinými neslovanskými jazyky. A tak jsem si otevřel německo – český slovník na „seznam.cz“. A toto je výsledek: kiebitzen – kibicovat. Toto nám moc nepomohlo, protože význam německého slova, je shodný s významem v češtině. Der Kiebitz je v češtině kibic, ale také pták žijící u nás i v celé Evropě  - čejka chocholatá. A to by mohl být klíč k vysvětlení původu slova kibic. Jestliže jste tohoto ptáka viděli někdy v polích při zásnubních letech, musíte uznat, že je to živočich velice interesantní. Létá nahoru dolů, naklání se nalevo i napravo, takže jeho let je naprosto nezaměnitelný s jiným druhem. Při těchto letech vydává určité zvuky, které rozhodně nemůžeme nazvat zpěvem. Je to něco mezi bubláním a hudrováním, které jen krátce přeruší a pak znovu opakuje. I laika napadne myšlenka: ten pták je „užvaněnej“ nebo „ukecanej“. A tak jsem se pomocí jedné malé spekulace dostal od hráčského stolku až k přírodě a snad k možnému vysvětlení původu nám jinak běžně používaného slova. Pokud máte nějaké jiné vysvětlení, napište, budu jenom rád.

Vrátím se, ale k turnaji. Hrálo nás celkem osm. Jura Kubíček nechtěl hrát, neboť se chtěl brzy dostat domů. Výsledek turnaje nikoho nemůže překvapit. Vyhráli René a Gustav shodně se šesti body. My ostatní jsme se svými výsledky potáceli kdesi za nimi.

V tomto místě měla být tabulka turnaje, ale protože jsem nepořádný, někde jsem ji zapomněl.

Pravděpodobně v hospodě. Pokud ji někdo našel, tak mně jí prosím pošlete e-mailem.

Téměř po skončení turnaje jsme zjistili, že spěchající Jura Kubíček hraje privátní, dlouho trvající šachový turnaj s Tondou Fráňou. Takže nebylo vlastně jasné, proč s námi nehrál. Na závěr jedna pozitivní správa. Přibližně kolem desáté hodiny se po dlouhé době „U Šťávů“ objevil Jura Sup.

 Jiří Hrdina

 

—————

Zpět


Diskusní téma: U Šťávů 24.3.2011

Datum: 31.03.2011

Vložil: Jirka Kubíček

Titulek: Vzájemné poučení

Jirko, moc pěkně napsaný článek, zasvěcený a poučný.
A tak mě těší, že tě také mohu poučit. Jedna věta z tvého článku: Chvíli nebylo jasné, zda-li táhne bílý.
Z knihy SPRÁVNĚ ČESKY poradna šílených korektorů:
Kapitola 12 - oříšky v našem slovníku
Zda, zdali (nikoli zda-li)
U podřadicí spojky zda, zdali platí něco podobného jako u spojky neboli. Někteří
pod vlivem slovesných vazeb se spojkou -li (můžeš-li, bude-li), přidávají spojovník i ke spojce zdali.
V tomto případě ale spojovník rozhodně není na místě.
Ještě dodejme, že právě spojka zda/zdali je ve spisovných projevech vhodnější alternativou spojky jestli.
Příklady:
Ještě nevím zda/zdali dorazím. (Nikoli zda-li.)
To, zda/zdali uspějeme, záleží jenom na nás.

—————

Datum: 01.04.2011

Vložil: Jiří Hrdina

Titulek: Re: Vzájemné poučení

Uvedenou knihu nemám, ale jsem velmi rád, že se z Tebe vyklubal takový jazykový odborník. Ostatně to nepíšu kvů-li? češtině, ale pro pobavení. Ošem na druhé straně jsem očekával, že nám odpovíš, proč si s námi nehrál turnaj. Tak třeba příště.

—————

Datum: 02.04.2011

Vložil: Jiří Řehůřek

Titulek: Re: Re: Vzájemné poučení

Netušil jsem,že máme v oddíle li-ngvisty. Není to podstatné, důležité ale je, že se asi po třech měsících nezvěstnosti objevil Jiří Sup, který úspěšně odolával otázkám typu, kde vlastně celou tu dobu byl. Možná příště ke Šťávovi přiletí i čejka chocholatá.

—————